Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Burgerschapsdagen op Het Molenduin Santpoort

23 april 2019

Afgelopen donderdag gingen De Burgerschapsdagen van start op Het Molenduin in Santpoort. Tijdens De Burgerschapsdagen leren leerlingen wat het betekent om deel uit te maken van een pluriforme samenleving en op een respectvolle, zorgzame manier om te gaan met de medemens. Dit leren zij niet in de schoolbanken, maar in de echte wereld. Zo kregen de leerlingen een gastles van de Dierenambulance, stelden zij voedselpakketten samen voor de Voedselbank en werkten zij aan de groenvoorziening rondom de school. Ook werden er cupcakes gebakken en bloemstukken gemaakt voor de buurtbewoners. De pakketjes waren door de leerlingen voorzien van een paaswens. “Oh, en ook nog sorry voor toen ik uw schaap liet schrikken mevrouw Conny...”

 

Het Molenduin

Het Molenduin biedt praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren die (tijdelijk) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Jongeren leren op Het Molenduin met hoofd, hart en handen onder persoonlijke begeleiding. Er wordt gefocust op talentontwikkeling en zelfredzaamheid, zodat de leerling zo goed mogelijk voorbereid wordt voor de toekomst op de arbeidsmarkt, binnen vervolgonderwijs of bij dagbesteding - maar ook voor de toekomst binnen onze samenleving. Actief burgerschap en sociale integratie zijn dan ook vaste thema’s binnen het onderwijsprogramma van de school.

 

De Burgerschapsdagen

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben de wettelijke opdracht om aandacht te hebben voor burgerschap in hun onderwijsaanbod. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt mogen de scholen zelf bepalen. Bo Pesch, locatiecoördinator van Het Molenduin Santpoort: “Wij willen onze leerlingen laten ervaren wat maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoudt. Door hier diverse activiteiten aan te koppelen krijgt dit abstracte thema meer betekenis. Eén van onze leerlingen bracht bijvoorbeeld samen met een docent uitnodigingen rond in de buurt voor een rondleiding door de school. Bij de woning van een oude vrouw moest hij zich door een behoorlijk overwoekerde voortuin wanen om bij de brievenbus te komen. Hij kwam toen zelf met het idee om de voortuin van deze bewoner met een aantal klasgenoten op te knappen. Dit is waar het ons om gaat: bewustwording van wat jij zelf kan bijdragen aan onze samenleving – niet omdat dat moet, maar omdat het kan.”

 

Zomaar iets doen voor een ander

Een ander helpen is niet alleen fijn, maar soms ook meer dan welkom of zelfs noodzakelijk. Om leerlingen hiervan bewust te maken stelden zij voedselpakketten samen voor minder welvarende huishoudens in de regio. Leerlingen haalden de producten voor het pakket op in de wijk. Aan de deur vertelden leerlingen bewoners over De Voedselbank en over hun inzamelingsactie. Zo stonden ze geheel toevallig ook aan de deur bij een man die zich eveneens inzet voor De Voedselbank, niet wetend dat deze man later een gastles over liefdadigheidsinstelling zou verzorgen in de klas. De man deed alsof zijn neus bloedde en luisterde met volle aandacht naar de leerlingen die hem vertelden over zijn eigen werk. “Geweldig, jullie doen iets heel moois voor mensen in de buurt!”

 

NOTE: Dit nieuwsbericht is overgenomen door het Nieuwsblad IJmuiden.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen