Aanmeldingsprocedure

 

Het eerste contactmoment met een leerling vindt plaats tijdens het intakegesprek. Indien er sprake is van de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kan de plaatsingsfunctionaris van het samenwerkingsverband de leerling verwijzen naar Het Molenduin. In het geval van plaatsbekostigde leerlingen vanuit een jeugdzorginstelling, is geen toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk.

 

De zorgcoördinator krijgt de aanmelding binnen en op basis van deze aanmelding wordt binnen de commissie van begeleiding beoordeeld of het profiel en de hulpvragen van de leerling beantwoord kunnen worden op Het Molenduin. Ook wordt bekeken in welke groep een leerling geplaatst kan worden. Op basis van de bevindingen worden de ouders/verzorgers samen met de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek verloopt volgens een vastgestelde route, afhankelijk van het type instroom.

 

Bij de instroom van een leerling wordt door de zorgcoördinator een volgblad ontwikkelings-perspectief aangemaakt waarin protectieve- en belemmerende factoren en intelligentie worden vermeld. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt in overleg met ouders en leerling de uitstroombestemming bepaald.

 

Zorgcoördinatoren

Het Molenduin Driehuis

Frank Mansoer

Telefoon: +31 (0) 6 53 10 93 82

E-mail: frank.mansoer@aloysiusstichting.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

 

Marion van Leen

Telefoon: +31 (0) 6 11 10 78 11

E-mail: marion.vanleen@aloysiusstichting.nl

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Het Molenduin Santpoort-Noord

Leonie de Mooij

E-mail: leonie.demooij@aloysiusstichting.nl

Telefoon: +31 (0) 6 57 01 14 55

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

 

Het Molenduin Schagen

Kim Hekman

E-mail: kim.hekman@aloysiusstichting.nl

Telefoon: +31 (0) 6 11 83 72 51

Werkdagen: Maandag t/m donderdag