Aanmeldingsprocedure

Het eerste contactmoment met een leerling vindt plaats tijdens het intakegesprek. Indien er sprake is van de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kan de plaatsingsfunctionaris van het samenwerkingsverband de leerling verwijzen naar het Molenduin (In het geval van plaatsbekostigde leerlingen vanuit Lijn 5, is geen TLV noodzakelijk).

 

De zorgcoördinator krijgt de aanmelding binnen en op basis van deze aanmelding wordt binnen het CvB beoordeeld of het profiel en de hulpvragen van de leerling beantwoord kunnen worden op het Molenduin. Ook wordt bekeken in welke groep een leerling geplaatst kan worden.

 

Op basis van de bevindingen worden de ouders/verzorgers samen met de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek verloopt volgens een vastgestelde route, afhankelijk van het type instroom.

 

Bij de instroom van een leerling wordt door de zorgcoördinator een volgblad ontwikkelings-perspectief aangemaakt waarin protectieve- en belemmerende factoren en intelligentie worden vermeld. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt in overleg met ouders en leerling de uitstroombestemming bepaald.

 

Zorgcoördinator:

Locatie Santpoort

Aafje Hammerstein

06-23778761

aafje.hammerstein@aloysiusstichting.nl

 

Locatie Driehuis

Frank Mansoer

06-53109382

frank.mansoer@aloysiusstichting.nl

 

locatie Schagen

Marieke Rozemeijer

06-10402019

marieke.rozemeijer@aloysiusstichting.nl

 

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen