Uitstroommogelijkheden

Iedere leerling heeft zijn eigen mogelijkheden. We bieden daarom voor iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs op maat, op een passend niveau. We doen dit in nauw overleg met ouders en bijvoorbeeld onze partners in de Jeugdhulpverlening. We gaan altijd uit van de mogelijkheden die de leerling heeft, niet van beperkingen. Stap voor stap leren zij wat er voor nodig is om straks aan het werk te gaan. Om later de kans op arbeid te vergroten is ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de directe behoefte in de regio. Ook op school zullen zij er al voor moeten werken om met succes uit te stromen.

 

Deze uitstroom kan bestaan uit de volgende richtingen:

  • Arbeid
  • Vervolgonderwijs
  • Dagbesteding

 

Richting arbeid

Gaat een leerling na Het Molenduin aan het werk? Dan leert hij of zij niet alleen de praktijkvakken die nodig zijn voor dat werk, maar ook werknemersvaardigheden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan op tijd komen, samenwerken en kritisch zijn op het eigen werk. In de portfoliomap verzamelt de leerling de certificaten van alle vakken die hij of zij heeft gehaald: handig voor als de leerling een baan gaat zoeken. Wij kennen veel werkgevers in de omgeving en begeleiden onze leerlingen goed tijdens je stages of het uitstromen naar de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij de sollicitatie.

 

Richting vervolgonderwijs

Wil en kan een leerling doorleren? Dan kan hij of zij vanaf zijn of haar zestiende instromen in een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo 1 of 2). Wij werken nauw samen met mbo’s in de omgeving. We zorgen ervoor dat onze leerlingen een goede overstap kunnen maken en begeleiden hen daarbij.

 

Richting dagbesteding

Leerlingen die een uitstroombestemming dagbesteding hebben stromen meestal uit richting arbeidsmatige dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van verkoopbare producten of het leveren van diensten. Hierbij valt te denken aan het werken op een kinderboerderij, eenvoudig productiewerk, kantine werkzaamheden of kunstactiviteiten. Binnen de arbeidsmatige dagbesteding wordt er gewerkt met veel begeleiding binnen een beschermde omgeving. Om in aanmerking te komen voor beschermde dagbesteding is een indicatie nodig. Deze indicatie kan vanuit de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verstrekt worden.