Diploma VSO Praktijkonderwijs

Vanaf nu is het op Het Molenduin mogelijk voor uw zoon of dochter op te gaan voor het diploma VSO Praktijkonderwijs.

We zetten hieronder de belangrijkste zaken voor u op een rij. Om in aanmerking te komen dient uw kind in het bezit te zijn van een examendossier. Dit wordt tijdens dit schooljaar opgebouwd.

 

Het examendossier van uw kind bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderwijsdeelname

Een deelname van tenminste 90% aan het onderwijs (en stage) in het laatste schooljaar, binnen de mogelijkheden van uw kind.

 

  • Het portfolio

Het portfolio bestaat uit vier onderdelen:

  1. Praktijkvorming (arbeidstoeleiding en competenties)
  2. Presentatie van ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’
  3. Kernvakken
  4. Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming

De voortgang wordt bijgehouden in de digitale portfolio ‘Cozima’.
Wanneer aan bovenstaande onderdelen is voldaan volgt een uitnodiging voor het examengesprek.

 

  • Examengesprek

Tijdens het examengesprek presenteert uw kind het portfolio.

Er wordt dan stilgestaan bij wat hij of zij heeft geleerd en wat de plannen zijn voor de toekomst.

 

Wanneer alle onderdelen voldoende zijn doorlopen reiken we aan het einde van dit schooljaar het schooldiploma uit!

 

Het Reglement Diplomering kunt u vinden onder het kopje Downloads op deze website. De leerlingen die dit jaar al op kunnen gaan voor diplomering ontvangen binnenkort de folder ‘Diplomering’ van Het Molenduin.

 

Ook al is het voor uw zoon of dochter dit schooljaar nog niet van toepassing, toch wordt er vanaf nu al gestart in de onderbouw om toe te werken naar diplomering. Zo krijgt uw kind de kans om certificaten te behalen die onderdeel uitmaken van het (examen-)portfolio.

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. Neemt u in dat geval contact op met de mentor van uw kind.