Klimaat en ondersteuningsbehoefte

Het Molenduin wil ervoor zorgen dat het totale ontwikkelingsaanbod voor iedere leerling zoveel mogelijk aansluit bij de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de leerling. Om dit te bereiken staan in het onderwijsklimaat van Het Molenduin naast uitdaging van de leerling ook duidelijkheid, structuur, rust en veiligheid centraal. Een voorspelbare omgeving waarin de leerling zich veilig voelt en een goede samenwerking met ouders/verzorgers en netwerkpartners zijn van belang om een de leerling zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

 

Overlegvormen en structuren

Met betrekking tot de zorg voor leerlingen, kent Het Molenduin verschillende overlegvormen en structuren. Deze overlegvormen en structuren hebben diverse functies, zoals:

  • Het bespreken van nieuwe aanmeldingen, doorstroom en uitstroom van leerlingen;
  • Advisering bij vastlopende hulpvragen van leerlingen;
  • Het bespreken van het verloop van de pedagogische en didactische processen binnen de school;
  • Het vormgeven van pedagogisch en didactisch beleid; en
  • De evaluatie van processen binnen de zorg.