Schoolvakanties 2018-2019

Het schooljaar 2016-2017 is verdeeld in vier periodes (blokken) van ongeveer 10 weken.

 

Aan het einde van ieder blok testen we de leerlingen, leggen we de behaalde resultaten vast en bespreken we deze met de leerling. Dit testen doen we in de 8e en 9e week van ieder blok. De laatste week van ieder blok is een activiteitenweek.

 

We gebruiken twee dagen om alle testresultaten te verwerken en de ontwikkelplannen te schrijven. Deze twee dagen zijn de leerlingen vrij.

 

De overige drie dagen is er een aangepast programma. We “vieren” , door diverse activiteiten buiten het lesprogramma om te organiseren, dat we 9 weken hard gewerkt hebben. We staan nadrukkelijk stil bij de behaalde resultaten en we geven de dagen een bijzonder tintje door op bepaalde momenten af te wijken van het rooster.

 

Na het eerste en het derde blok van 10 weken wordt u uitgenodigd om op een contactavond het ontwikkelplan van uw kind te bespreken.

 

Kijk voor alle vakanties en evenementen in de kalender

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen