Sociale veiligheid op Het Molenduin

Een veilige school is een voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid. Hij/zij luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp.

 

Voor Het Molenduin is Frank Mansoer de coördinator sociale veiligheid. Frank Mansoer is bereikbaar via:

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid leest u alles over:

  • De coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen;
  • Ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie;
  • Huisvesting, arbo, veiligheid en milieu;
  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; en
  • Klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen