Schoolstandaard

Hier kunt u de schoolstandaard van Het Molenduin downloaden.

 

De standaard is verdeeld in verschillende kolommen. Aan de linkerkant zijn de getallen 1 tot en met 6 te zien. Dit staat voor de leerjaren die een leerling bij ons kan volgen.

 

Leerjaar 1 en 2 noemen wij 'de onderbouwgroep'. Omdat wij een praktijkgerichte school zijn, staat in de onderbouwgroep het thema ‘ontdek jezelf’ centraal. De leerling ontdekt wie hij zelf is en waar zijn talenten liggen.

 

Leerjaar 3 en 4 noemen wij 'de middenbouwklas'. In de middenbouw staat het ontdekken van jezelf en werk centraal. De leerling heeft een verplichte stagedag, zodat hij of zij stage ervaring kan opdoen. Door te ervaren welk beroep wel of niet bij de leerling past kan hij of zij in de bovenbouw een gedegen beroepsrichting maken. Heeft een leerling aan het einde van het 4 leerjaar voldoende vaardigheden ontwikkeld om naar het vervolgonderwijs te gaan, dan zou deze leerling uit mogen stromen naar bijvoorbeeld een mbo-entreeopleiding.

 

Leerjaar 5 en 6 heet 'de bovenbouwgroep'. Hier staat het aan de slag gaan centraal. Een leerling loopt minimaal 3 dagen per week stage.

 

Binnen het Molenduin kennen we vier uitstroommogelijkheden, namelijk arbeid, vervolgonderwijs, vervolgonderwijs en dagbesteding. In het schema is te zien dat 70% van onze leerlingen uitstroomt naar Arbeid, 20% naar vervolgonderwijs en 10% van de leerlingen vindt een plek binnen de (arbeidsmatige) dagbesteding.

 

Kijkend naar de leerjaren, dan valt te lezen welke vakken leerlingen aangeboden krijgen binnen hun uitstroomrichting.

 

Helemaal onderaan in het schema is te zien welke AMN -score (AMN is een toetsingsmethode voor reken- als Nederlandse taalvaardigheden) hoort bij de desbetreffende uitstroombestemmingen (met uitzondering van regulier onderwijs), te weten:

  • Arbeid: AMN score 1F
  • Vervolgonderwijs: AMN score 2F
  • Dagbesteding: AMN score OWN 1F

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen