Missie en visie van Het Molenduin

Het team van Het Molenduin is er voor iedere leerling die (tijdelijk) geen onderwijs kan volgen binnen het reguliere voortgezet onderwijs. We begeleiden de leerling zo goed mogelijk in de voorbereiding voor de toekomst op de arbeidsmarkt, binnen vervolgonderwijs, binnen regulier onderwijs of bij dagbesteding. Ons doel is dat de leerling na het uitstromen zijn of haar verworven (werk)plek weten te behouden - de basis voor een betekenisvol leven in onze samenleving. We zetten ons dagelijks in om een leeromgeving te creëren die gestructureerd, veilig en inspirerend is voor onze leerlingen én onze collega's.

 

Kernwaarden

Wij werken vanuit een sterke betrokkenheid met onze leerlingen waarbij de kernwaarden Kracht, Passie en Onvoorwaardelijkheid leidend zijn in ons handelen. Opgeven is voor ons geen optie - de leerling krijgt bij ons iedere dag opnieuw alle kanten om zichzelf en zijn of haar voorkeuren en talenten stap voor stap te ontdekken.

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen