Onze school

Het Molenduin bereidt jongeren van twaalf tot achttien jaar voor op werken in de branches 'groen', techniek, horeca of verzorging.

 

Leerlingen maken vanaf leerjaar één volop kennis met de praktijk. Met begeleiding van hun mentor doen zij op de werkvloer leerwerkervaring op. In de jaren erna volgt steeds meer stage. Ook óp school leren zij vooral in de praktijk en op uitdagende leerwerkplekken in en rond de school. Theorie is zoveel mogelijk gericht op de beroepscompetenties die leerlingen nodig hebben. Zo mogelijk halen leerlingen certificaten die zij goed kunnen gebruiken in de beroepspraktijk.

 

Jongeren doen vakkennis op en leren 'werknemer' zijn. Wij helpen ze in een veilige, gestructureerde omgeving om hun arbeidscompetenties te ontwikkelen.

 

Op tijd komen, samenwerken, hulp vragen, veilig werken: je hebt het allemaal nodig op de arbeidsmarkt. Ook op hun stageplek begeleiden wij leerlingen goed, samen met de praktijkopleider van het stagebedrijf. Zo komt talent tot bloei.

 

  • Naast veel praktijk, volgen leerlingen de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, culturele en kunstzinnige vorming en burgerschap.
  • Leerlingen krijgen onderwijs op hun niveau. Wij helpen jongeren op weg naar een betaalde baan, (beschut) werk of vervolgonderwijs.

 

Groot netwerk

Wij hebben goed contact met bedrijven en organisaties in de omgeving en ons onderwijs is zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de regionale arbeidsmarkt. Dit helpt bij een goede match tussen leerling en stagebedrijf. Vaak lukt het om na deze stage-ervaring de stap naar een baan te maken.

 

Leren met hoofd, hart en handen

Wij helpen jongeren zelfredzaam worden. Zij krijgen stap voor stap de regie over hun (leer)loopbaan. Jongeren ontwikkelen bij ons hun sociale en emotionele vaardigheden en leren omgaan met zichzelf en anderen. We besteden aandacht aan kunst en cultuur en ontwikkelen zo ook het creatief vermogen van leerlingen.

 

Persoonlijke begeleiding

Op Het Molenduin krijgt iedere jongere een kans. Elke dag opnieuw. Wij kijken naar talent en naar wat wél goed gaat. Leerlingen kunnen rekenen op de persoonlijke aandacht en begeleiding van hun eigen mentor. En op enthousiaste en betrokken (vak)docenten, pedagogisch medewerkers en andere (gedrag)experts. De stagebegeleider en mentor zorgen voor goede begeleiding op stage en richting de arbeidsmarkt.

 

 

 

Europese Subsidie