Leerkaart

Aan de hand van het doelen uit het handelingsplan worden elke week leerkaarten gemaakt voor een leerling. Op deze leerkaarten staan competenties benoemd waar in die week aan gewerkt wordt. De competenties worden na ieder lesuur geëvalueerd en krijgt de leerling feedback over het niveau waarop de leerling dat lesuur heeft gefunctioneerd.

 

Toetsen

Op Het Molenduin wordt 2 maal per jaar een toetsweek georganiseerd. Het toetsmoment gaat vooraf aan de leerlingbesprekingen, zodat tijdens de besprekingen de leeropbrengsten kunnen worden besproken. Mede op basis van de leeropbrengsten kan het ontwikkelingsperspectief zo nodig worden bijgesteld.

 

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen van alle kinderen worden binnen het leerlingvolgsysteem Schoolaris geregistreerd. Het systeem stelt de leraar in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerling naar wens verloopt. De gegevens in het leerlingvolgsysteem geven ook een goed beeld van de kwaliteit en de doelmatigheid van het onderwijs.