Speciale voorzieningen

Dit zijn groepen die niet behoren tot ons reguliere aanbod. Onderwijszorgarrangementen worden altijd afgestemd met het samenwerkingsverband waaruit de leerling komt.