Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouder bijeenkomst Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland VO

25 mei 2018

Op 21 juni 2018 organiseert het Samenwerkingsverband met de eigen

medezeggenschap (Ondersteuningsplanraad) een achterbanraadpleging voor en

van ouders.

Van 19.00 tot rond 21.30 zijn ouders vanuit de scholen welkom op het

SEINWEZEN, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem.

 

De avond staat in het teken van de jaarlijkse herijking van het

Ondersteuningsplan, het plan hoe alle scholen in de regio samen vorm geven

aan passend onderwijs, aan een dekkend aanbod voor iedere leerling. U zult

geïnformeerd worden over algemene stand van zaken van het

samenwerkingsverband; vervolgens zijn er rondes die ingaan op specifieke

onderwerpen. Overkoepelend thema is "Passend Onderwijs; wat is er nodig voor

een ononderbroken leerontwikkeling van iedere leerling?"

Het Samenwerkingsverband heeft speciaal voor ouders een publieksversie van

het Ondersteuningsplan laten schrijven; dit document is bijgevoegd.

 

Wij verzoeken iedere school om met ongeveer twee ouders aanwezig te zijn;

ouders kunnen zich aanmelden op ons algemene mailadres:

info@swv-vo-zk.nl<mailto:info@swv-vo-zk.nl>. Graag onder vermelding van

contactgegevens en welke school. Aanmelders ontvangen kort te voren het

definitieve programma.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen