Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Resultaten tevredenheidspeiling leerlingen en ouders

28 juni 2019

Ieder jaar peilen wij de tevredenheid van leerlingen, ouders en onze collega’s van Het Molenduin. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van afgelopen april zijn uitgebreid geanalyseerd. Het Molenduin ontving vanuit leerlingen en hun ouders mooie complimenten én belangrijke aandachtspunten. Deze resultaten delen we graag!

 

Leerlingen voelen zich veilig en worden goed geholpen op school

De leerlingen van Het Molenduin geven aan dat zij zich veilig voelen bij ons op school en dat ze hun school een gezellige plek vinden. Leerlingen waarderen de hulp die zij krijgen van hun leraren - evenals de onvoorwaardelijkheid van die hulp. Zo geeft één van de leerlingen aan: “Deze school geeft je genoeg kansen op het moment dat het niet goed met je gaat”. Wat de leerlingen ook erg fijn vinden is de ruime mogelijkheid tot stage op Het Molenduin. Een verbeterpunt bevindt zich bij het managen van de drukte die ontstaat door leerlingen onderling. Daarnaast zouden leerlingen graag iets zelfstandiger zijn op school, bijvoorbeeld door op de gang te mogen lopen zonder gangpas of aan het eind van de dag zelf naar de taxi’s toe te mogen lopen.

 

Ouders hebben goed contact met de mentor van hun kind

Ook de ouders van onze leerlingen zijn over het algemeen tevreden over Het Molenduin, zo blijkt uit de peilingen. Ouders prijzen het goede contact met de mentor van hun kind en de korte lijn die zij hiermee hebben. Daarnaast ervaren zij dat leraren open staan voor nieuwe ideeën en goed kijken en luisteren naar de behoeften van hun kind. Waar wat ouders betreft ruimte voor verbetering is, is de onderlinge afstemming over de wijze waarop hun kind benaderd wordt door leraren op Het Molenduin. Hier kan een verbeterslag gemaakt worden door te zorgen voor betere afstemming met het thuisfront van de leerling en meer aandacht voor de relatie tussen leerlingen en leraren tijdens de mentoruren.

 

Wij danken alle ouders en leerlingen die deel hebben genomen aan de peilingen hartelijk voor hun reacties!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen