Ouderbijdrage

Het onderwijs wordt gefinancierd door de rijksoverheid. De overheidsfinanciering is echter niet toereikend voor extra’s, die wij voor de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs belangrijk achten. Het gaat hierbij om feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis of een excursie. Deze extra uitgaven die wij niet vanuit ons schoolbudget kunnen betalen, doen wij van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerlingen is voor dit jaar vastgesteld op €50,- . Naast de ouderbijdrage kunt u voor bepaalde activiteiten apart gevraagd worden een bijdrage te geven. Het beheer van de uitgaven vanuit de “pot ouderbijdrage” ligt momenteel bij de MR. Naast de reguliere ouderbijdrage kan een bijdrage voor bijvoorbeeld een bromfietscertificaat of VCA-certificaat gevraagd worden.

  

Oudercommissie

Het Molenduin zoekt permanent ouders / verzorgers die willen deelnemen in de oudercommissie en/of de MR. Momenteel is er bij gebrek aan ouders geen oudercommissie. Dit zien wij graag anders en hopen daarom binnenkort uw aanmelding te mogen ontvangen.

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen