Visie Het Molenduin

De visie op goed onderwijs van Aloysius wordt door Het Molenduin vanzelfsprekend volledig onderschreven. Daarnaast wil de school daar een aantal schoolspecifieke kenmerken aan toevoegen. Zo is de inhoud van het onderwijs van Het Molenduin in hoge mate gericht op een toekomstig beroep. Waar mogelijk wordt gewerkt aan de toeleiding naar vervolgonderwijs en indien nodig wordt toeleiding naar een vorm van dagbesteding ingezet.

 

Het stimulerende onderwijsklimaat van Het Molenduin wordt bepaald door een pedagogisch tactvolle en leergebied-ondersteunende aanpak die zich kenmerkt door structuur, veiligheid, voorspelbaarheid en visualisering en gericht is op communicatie, competentievergroting en sociale redzaamheid. Het onderwijsaanbod is uitdagend en sluit zoveel mogelijk aan bij verschillen in niveau van cognitief functioneren en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Er wordt hierbij gestreefd naar een evenwicht tussen individuele benadering en groepsaanpak.

 


Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen