Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Onderwijsaanbod

16 juli 2018

informatie over onderwijsaanbod

Molenduin juli 2018

 

Geachte ouders/ verzorgers,

 

Vanaf aankomend schooljaar wordt stage een verplicht onderdeel van ons onderwijsaanbod. Dit doen wij om uw kind goed te kunnen voorbereiden op een passende werkplek, een passende job ! Om later de kans op arbeid te vergroten is ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de directe behoefte in de regio.

Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. Wij bieden daarom voor ieder kind zo goed mogelijk onderwijs op maat, op een passend niveau. Stap voor stap leert uw kind wat nodig is om straks aan het werk te gaan.

In leerjaar 1 en 2 van de onderbouw staan er groepsstages op het lesprogramma. Per blok wordt er in een van de mogelijke uitstroomrichtingen, techniek, groen ,verzorging of horeca stage gelopen.

In leerjaar 3 en 4 van de middenbouw wordt er 1 dan wel 2 dagen verplicht individuele stage gelopen. Er zijn vaste stagedagen, op deze dagen wordt er geen les gegeven op school.

In leerjaar 5 en 6 van de bovenbouw wordt er 3 dan wel 4 dagen verplicht individuele stage gelopen. Er zijn vaste stage dagen , op deze dagen wordt er geen lesgegeven op school.

Concreet betekent dit dat op de verplichte stage dagen uw kind op school geen lesprogramma krijgt aangeboden.

Binnen het Molenduin kunnen leerlingen uitstromen naar arbeid, dagbesteding of vervolgonderwijs (MBO 1 of 2). Laat uw kind tussentijds dermate vooruitgang zien, dat het behalen van een startkwalificatie tot de mogelijkheden behoort, dan kan uw kind doorstromen naar VSO diplomagericht of regulier onderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

Team Molenduin.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen