Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

School afspraken

16 juli 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij willen wij de schoolafspraken van het Molenduin onder uw aandacht brengen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen bij de mentor van uw kind. Deze afspraken zijn ook terug te vinden op onze website www.molenduin.nl.

 

Schoolafspraken:

1. Ik luister naar alle medewerkers.

2. Ik ben op tijd op de plaats waar ik verwacht word.

3. Ik leg mijn spullen neer op de afgesproken plek.

4. Ik doe aardig en behandel iedereen met respect.

5. Ik ben netjes en voorzichtig met de materialen en mijn omgeving.

6. Ik doe rustig.

7. Ik neem geen alcohol, drugs, wapens, koolzuurhoudende of energiedrankjes, snoep en fastfood-food mee.

8. Ik houd mij aan de kledingvoorschriften.

 

Het zich niet houden aan de schoolafspraken zien wij als ongewenst gedrag. Op school wordt er verschil gemaakt in ongewenst gedrag, namelijk klein probleemgedrag, groot probleemgedrag en buitensporig onacceptabel gedrag.

Onderstaande voorbeelden dienen als leidraad bij de interpretatie van de gedragingen.

 

Klein probleemgedrag

 • Schoolmateriaal stukmaken
 • Gooien met materialen die geen direct gevaar of schade voor de omgeving opleveren.
 • Liegen.
 • Bewust negeren “ik doe niet wat jij zegt”.
 • Ongepast taalgebruik of gebaren.
 • Laatste woord willen hebben.
 • Discussie aangaan.
 • Expres tikken, geluidjes maken, tafel wiebelen.
 • Niet luisteren naar de leerkracht.
 • Een ander uitdagen.
 • Aanraken van andere personen (duwen, knuffelen, enz.).
 • Niet houden aan de kledingvoorschriften.

Klein probleemgedrag wordt intern opgelost in de school.

 

Groot probleemgedrag

 • Gooien met materialen die wel direct gevaar of schade voor de omgeving opleveren.
 • Schoolmateriaal stukmaken.
 • Bedreigen door middel van lichaamstaal of woorden.
 • Zelf wapens maken.
 • Uit frustratie materialen op een gevaarlijke manier inzetten.
 • Weglopen (zonder toestemming de les of school verlaten).
 • Niet aankomen op school.
 • Pesten in alle vormen.

Bij groot probleemgedrag worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en actief betrokken bij het komen tot oplossingen.

 

Buitensporig onacceptabel gedrag

 • Fysiek geweld naar anderen (slaan, schoppen, spugen, bijten, enz.).
 • Gedrag waarvoor je buiten school zou worden opgepakt door de politie (vernieling, diefstal, mishandeling, wapenbezit, enz.).
 • Onder invloed van middelen zijn.

Bij buitensporig onacceptabel gedrag worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en actief betrokken bij het komen tot oplossingen, zo nodig in samenwerking met externe partijen.

 

Met vriendelijke groet,

Team Molenduin

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen