Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Open dag PABO-studenten

Open dag PABO-studenten
21-02-2019
Ben of ken jij een 3e jaars student aan de PABO en wil je kennismaken met het onderwijs binnen een Justitiële Jeugd Inrichting?   Vrijdag 8 maart Kom dan op 8 maart 2019 naar onze school,...
Lees verder

Onderwijsaanbod

16-07-2018
informatie over onderwijsaanbod Molenduin juli 2018   Geachte ouders/ verzorgers,   Vanaf aankomend schooljaar wordt stage een verplicht onderdeel van ons onderwijsaanbod. Dit doen wij...
Lees verder

School afspraken

16-07-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),   Hierbij willen wij de schoolafspraken van het Molenduin onder uw aandacht brengen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen bij de mentor van uw kind....
Lees verder

Contact

Molenduin Driehuis

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen